В  CAD/CAM  център Medical cam  при фрезоване използваме най-висок клас техническо оборудване- фрез машина VHF K5+ ,  пещ за синтероване  на цирконий MV TABEO , лабораторен скенер Medit .Също така дизайниращ софтуер Exocad, производствен софтуер Dental Cam . Материалите ,от които можем да фрезоваме са –цирконий , пмма , восък ,телио и др. Предпочитаните от нас брандове са  Dental Direkt , Ivoclarvivadent,  но разполагаме с голямо разнообразие от допълнителни  материали и можем да се съобразим с изричните предпочитания на клиента.