В последно  време хирургичните водачи стават все по-популярни и нужни за постигането на  оптимална точност и атравматичност в имплантната хирургия. Концепциите за навигирана имплантология са неразривна част от портфолиото на водещите дентални брандове в тази област.В CAD/CAM център Medical Cam можем да дизайнираме и изработим вашия хирургичен водач спрямо специфичните особености на клиничния случай.