Информацията  , която ни е нужна за да работим  по вашия случай може да достигне при нас по електронна поща или чрез куриер. И в двата случая се нуждаем от подробно попълнен формуляр.

 

87654321
12345678
87654321
12345678

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Може да свалите формуляра от ТУК.

За зъботехнически лаборатории

  • Лабораторен скан (.stl –файл)

Когато разполагате с лабораторен скенер ни е нужен само .stl –файл и подробно описание на желания от вас материал , цвят и описание на други особености по ваша преценка.

  • Гипсови модели 

 Може да ни изпратите предварително подготвени гипсови модели на пациента,  които ние ще сканираме с лабораторен скенер. Задължително отлети от зъботехнически гипс и с налична захапка (байт регистрат или друг твърд силикон).

  • Силиконови отпечатъци  от горна и долна челюст.

 Препоръчително е отпечатъците да са взети с А-силикон или полиетер. Тези материали имат минимално свиване и са устойчиви във времето до отливането им, но то в никакъв случай не трябва да е повече от 24 ч. И то без наличието на екстремни температурни амплитуди.

За стоматологични клиники и лекари по дентална медицина

  • Интраорален скан (.STL файл )

Ако разполагате  с интраорален скенер . Важно е да бъде сканирана добре цялата челюст, по която ще се работи. При сканиране на горната челюст е необходимо да сканирате и небцето.

 

  • Гипсови модели 

Може да ни изпратите предварително подготвени гипсови модели на пациента, които ние ще сканираме с лабораторен скенер.Задължително отлети от зъботехнически гипс и с налична захапка (байт регистрат или друг твърд силикон).

 

  • Силиконови отпечатъци  от горна и долна челюст.

 Препоръчително е отпечатъците да са взети с А-силикон или полиетер. Тези материали имат минимално свиване и са устойчиви във времето до отливането им, но то в никакъв случай не трябва да е повече от 24 ч. И то без наличието на екстремни температурни амплитуди.

 

  • Фотографски снимки

Обикновено са препоръчителни , а  не задължителни , освен в случаите , в които ще се прави и дигитален проект на усмивката. Нужни са  за придобиване на общо впечатление в конкретната ситуация , за цветоопределяне и др.

 

  • CBCT ( .dcm –файл)

Компютърната томография е нужна за изработването на точни имплантологични водачи. В комбинация с .stl –фаловете от сканираните гипсови модели на пациента ,ние ще ги обработим в нашия специализиран софтуер и ще ви изпратим готовия хирургичен водач. Dcm-файловете са обемни , предпочитаната от нас платформа за техен обмен е www.wetransfer.com